Nklejki do oznaczania pojemników na śmieci

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.

Naklejki (w formacie A4 oraz A3 ) można nieodpłatnie odebrać w Biurze Związku:

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

oraz w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem (Uchwała Nr X/39/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława), właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.

 

Biuro Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława 
ul. Żernicka 17; 55-010 Św. Katarzyna 
tel. 71/391 91 50; fax. 71/391 91 53