Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

 

Informujemy, że zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Żórawina w dniach: 05.05.2014 r. - 16.05.2014 r.

 

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, chemikaliów i innych substancji oraz zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowościach kontenery zbiorcze.

 

Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

 

W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Sp-ni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych odpady winni złożyć obok kontenerów zbiorczych.

Worki lub inne opakowania, w których wystawione będą odpady, powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem, skaleczeniem.

 

Harmonogram:

 

 

Lokalizacja kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe (za wyjątkiem odpadów zawierających AZBEST !!!)

Kontenery będą dostępne od 8:00 do 20:00 w następujących terminach i lokalizacjach:

 

05.05.2014

• Suchy Dwór - skrzyżowanie ulic: Irysowej Agrestowa, Dębowa, Wrocławska (narożnik ul.

Irysowej i Dębowej)

• Mędłów - róg Akacjowej i Długopolskiej

• Rzeplin - parking na przeciw bloku w „paski”, ul. Bzowa;

 

06.05.2014

• Komorowice – koło przystanku, ul. Wrocławska

• Karwiany – koło sklepu, ul. Majowa 10

 

07.05.2014

• Galowice - przy transformatorze, ul. Dębowa

• Wilczków - koło świetlicy wiejskiej, ul. Kopernika

• Żerniki Wielkie - ul. Młynarska (przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską)

 

08.05.2014

• Żórawina - plac targowy, al. Niepodległości

 

09.05.2014

• Wojkowice - parking koło sklepu, ul. Wrocławska

 

12.05.2014

• Bogunów - koło starego sklepu, ul. M. Konopnickiej

• Jaksonów - koło placu zabaw, ul. Wrocławska

 

13.05.2014

• Przecławice - pomiędzy stawem a przystankiem PKS, ul. Strzelińska

• Węgry - plac koło kościoła, ul. Kościuszki

 

14.05.2014

• Nowojowice - zatoczka koło sklepu

• Stary Śleszów - przy sklepie geesowskim (za stawem)

• Polakowice - koło zbiornika wodnego (przy budynku remizy)

 

15.05.2014

• Krajków - przy transformatorze w centrum wsi

• Wilkowice - centrum wsi

 

16.05.2014

• Jarosławice - plac koło przystanku

• Bratowice - koło świetlicy wiejskiej

• Mnichowice - ul. Jarzębinowa (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową)

• Okrzeszyce - przy wjeździe do miejscowości od strony Mnichowic

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Związku:

http://www.sleza-olawa.pl/zbiorka-objazdowa/zorawina/

 

Biuro Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława 
ul. Żernicka 17; 55-010 Św. Katarzyna 
tel. 71/391 91 50; fax. 71/391 91 53