Skład Rady Sołeckiej

Tomasz Krzywda - sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej


Dorota Dziemaszkiewicz

Sylwia Kasprzak
Ewelina Kozioł
Joanna Garyantasiewicz
Monika Krzywda
Tomasz Walter